skip to content »

cm.isb-technology.ru

Chatt sex lobbyn

Var god observera: Om en användare, efter att uppkopplingen brutits, inte kopplar upp sig igen inom tre minuter eller om dennes tidstillgodohavande löper ut förlorar spelaren automstiskt spelet som Gammon.

Spelaren måste flytta lika många steg som båda tärningarna visar eller, om han slår ett dubbelslag, som om det vore fyra tärningar om det går.

Om det bara går att flytta så många steg som den ena tärningen visar måste spelaren spela det numret.

Den första kvadranten är din hemmaplan där punkterna är numrerade från 1 till 6.

Tillsammans bildar den andra och tredje kvadranten den yttre spelplanen.

Tärningsregler Grundpotten Alla tärningsspel börjar med att samtliga spelare lägger in en grundinsats.

Om det bara går att flytta så många steg som någon av de båda tärningarna visar, men inte båda tärningarna tillsammans, måste spelaren spela det högre numret. Man kan säga att brickan på barriären befinner sig på den punkt som är längst bort från hemmaplanen.Utslagning Om spelaren kan flytta en av sina brickor till en punkt som är upptagen av en enda motståndarbricka, en s.k. Tillbaka från barriären Om en spelare har brickor på barriären måste han flytta dem först.

Chatt sex lobbyn-90Chatt sex lobbyn-62Chatt sex lobbyn-41Chatt sex lobbyn-10

Backgammon vinner Om förloraren inte hann ta hem någon av sina brickor och fortfarande har minst en bricka på motståndarens hemmaplan eller på barriären vinner han backgammon som motsvarar en trippelvinst.Startposition Varje spelare har fem brickor på sin 6-punkt, tre brickor på 8-punkten, fem brickor på mittpunkten och två brickor på 24-punkten.Spelets mål Spelets mål är att spelarna ska flytta alla sina 15 brickor till sin hemmaplan och därefter slå ut dem från brädet.Spelavslut Spelet avslutas när den ena spelarna vinner antingen genom att vara först med att ta hem alla sina 15 brickor eller på grund av att motståndaren inte accepterar den dubblering som spelaren erbjuder.Det finns tre olika vinstvarianter: Enkelvinst Om förloraren lyckats ta hem minst en bricka vinner segraren en enkelvinst.Gammon vinner Om förloraren inte hann ta hem någon av sina brickor vinner spelaren gammon som motsvarar en dubbelvinst.